Murphy Playgrounds was established in 2009, and since then has worked nationwide to design and install new playgrounds and to refurbish and repair existing playgrounds.

We believe in offering quality service and value for money and in building lasting relationships with our customers and as result, our directors Seamus Murphy and Nuala Greenan have become trusted partners of city and county councils, schools, community groups and other playground owners throughout Ireland.

From our base in the Irish Gaeltacht in County Galway, our own employees carry out all our play equipment installation, surfacing and repair work nationwide.

Our experience of looking after existing playgrounds as well as building new facilities gives us an unique insight into how play equipment is used by children and what does and does not last in terms of playground equipment, surfacing and other ancillary items like fencing, gates and seating.

Whether you are looking for ideas to improve your existing playground or want to develop a new play area we are here to help

Cé Muid Féin

Bunaíodh Murphy Playgrounds in 2009 agus ó shin i leith táimid ag obair ar fud na tíre chun áiteanna súgartha nua a dhearadh agus a shuiteáil agus chun áiteanna súgartha atá ann cheana féin a athchóiriú agus a dheisiú.

Creidimid go gcaithfear ardchaighdeán seirbhíse agus luach ar airgead a chur ar fáil agus go gcaithfear caidrimh bhuana a bhunú lenár gcustaiméirí agus dá bharr sin tá ár stiúrthóirí, Seamus Murphy agus Nuala Greenan, ina gcomhpháirtithe iontaofa anois le comhairlí cathrach agus contae, scoileanna, grúpaí pobail agus úinéirí áiteanna súgartha eile ar fud na hÉireann.

Ónár mbunáit i nGaeltacht Chontae na Gaillimhe, déanann ár bhfostaithe féin an tsuiteáil iomlán ar ár dtrealamh súgartha go léir, mar aon le hathdhromchlú agus obair dheisiúcháin ar fud na tíre.

Leis an taithí atá againn a bheith ag tabhairt aire d’áiteanna súgartha reatha chomh maith le bheith ag tógáil saoráidí nua, tá léargas uathúil againn ar an mbealach a mbaineann leanaí úsáid as trealamh súgartha chomh maith leis na nithe a mhaireann agus nach maireann i dtéarmaí trealamh súgartha, dromchlú agus nithe coimhdeacha eile ar nós fálú, geataí agus suíocháin.

Más amhlaidh go bhfuil tú ag lorg smaointe chun áit súgartha reatha a fheabhsú nó má tá tú ag iarradh áit súgartha nua a fhorbairt táimid ar fáil chun cabhair a thabhairt